Competències professionals

Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.Llegir més

Identitat digital

Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.Llegir més

Emprendre en Urbalab

Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.llegir més

Innovació oberta

Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.Leer más

.

.